Hårene vaskes

Hårene vaskes

Jeg ved ikke, hvor mange hestehår jeg har vasket i tidens løb. Men det er mange!

  • Kilometervis af hår
  • Litervis af shampoo
  • Og vand nok til at fylde en kommunal svømmehal

Jeg vasker hårene i store plastikbaljer udendørs. På den måde skåner jeg husets gamle afløb for løse hår, mudder, småsten, halm m.m.

Hestehårene vaskes i en plastbalje udendørs.
Hestehårene vaskes i en plastbalje udendørs.

Det er hårdt for hænderne at stå uden for og vaske året rundt!

Derfor bliver jeg rigtigt glad, når folk har gjort sig den ulejlighed at vaske hårene fri for det værste støv og snavs, inden de sender dem!

Ved haleroden er det især støv og hudfedt. Spidserne er til gengæld ofte mudrede.
Ved haleroden er der især støv og hudfedt. Spidserne er ofte mudrede.